Odgrzybianie rekuperatorów i innych urządzeń klimatyzacyjnych

Wentylacja i klimatyzacja to procesy, w których następuje wymiana powietrza, odbywające się przy pomocy różnych urządzeń. Dostarczane powietrze z zewnątrz jest ogrzewane lub chłodzone, ale również filtrowane. Dzięki temu jest ono czyste i świeże, pozbawione pyłów, kurzu, zanieczyszczeń chemicznych i drobnoustrojów. Wszystkie zanieczyszczenia pozostają na filtrach i przewodach doprowadzających powietrze.

To samo dotyczy grzybów i pleśni, które szczególnie zimą przy wilgotniejszym powietrzu mogą rozwijać się na filtrach lub innych częściach klimatyzatorów lub rekuperatorów. Aby urządzenia te spełniały należycie swoją funkcję, a więc dostarczały czyste powietrze muszą być odpowiednio konserwowane. Zabiegów tych przy posiadaniu rekuperatorów dokonuje się przynajmniej raz w roku, czasami nawet dwa, w zależności od zaleceń producenta.

Elementem, który trzeba systematycznie wymieniać i na którym mogą rozrastać się grzyby są miedzy innymi filtry. Zaniedbanie tej czynności powoduje, że rekuperatory nie działają sprawnie lub zużywają znacznie więcej energii, ulegają szybciej zepsuciu, a naprawa ich jest dużo bardziej kosztowna, aniżeli wymiana filtrów.